Nära kundsamarbeten sker för att ta fram innovationer som hjälper kunden till en konkurrenskraftig position.

Containerboards innovationsarbete fokuserar på att utveckla hållbara produkter baserade på säkra, förnyelsebara och resurseffektiva lösningar. SCA Containerboard har nära kundsamarbeten i syfte att ta fram innovationer som hjälper kunden till en konkurrenskraftig position. Fokus är på att öka innovationshastigheten och kundens möjlighet till nya marknadsfördelar, tex genom SCAs framtagna innovationsmetodik, Innovation race.

Som den enda producenten av våtstark liner i Europa driver SCA Containerboard bla utveckling av nya anpassade linerkvaliteter för att möta identifierade behov av mer hållbara wellpappslådor för fuktiga miljöer och cykliska klimat (tex inom segmentet frukt och grönt).

SCA Kraftliner Wet Strength 250

SCA Kraftliner Wet Strength 250 minskar risken för att wellpapplådan kollapsar och bidrar till mer hållbara lådor som utsätts för fuktiga miljöer och cykliska klimat. Därmed minskas risken för spill av livsmedel i leveranskedjan. Det ger även kunden en möjlighet att minska ett steg i produktionsprocessen genom att vaxning/PE-laminering av liner i vissa fall kan undvikas. Läs mer