Inbjudan till SCAs webbsända presskonferens för Q4 2022, 27 januari 2023 kl. 10.00

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Presskonferensen, som hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det fjärde kvartalet 2022, kan följas via webbsändning eller telefon.


Bokslutsrapporten publiceras den 27 januari 2023, omkring 08.00, och följs av en webbsänd presskonferens 10.00. Deltagande i presskonferensen kan enbart ske digitalt och per telefon.  
 

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Andreas Ewertz att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige:                                +46 (0) 8 505 204 24

Storbritannien:                      +44 (0) 33 0551 0200

USA:                                     +1 212 999 6659

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA”.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, 060 - 19 32 12
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, tel 060 – 19 33 90
Kärnan i SCAs verksamhet är den växande skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.  Skogsbolaget SCA hade 2021 ca 4 000 anställda och en försäljning om 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com