SCAs julklappar går till Cancerforskningsfonden, BRIS och Läkare utan gränser

  • Pressmeddelande

SCAs julhälsning till företagets medarbetare för 2020 var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare. Cancerforskningsfonden i Norrland fick det största beloppet.

Hur beloppen skulle fördelas mellan de tre mottagarna avgjordes av SCAs medarbetare, som kunde rösta på de tre alternativen på företagets intranät. Resultatet blev att Cancerforskningsfonden i Norrland får 784 000 kronor, BRIS får 400 000 kronor och Läkare utan gränser  får 316 000 kronor.

Pengarna överförs till de tre organisationerna med en varm hälsning om ett gott nytt 2021 från SCAs medarbetare.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel 060-19 34 98