SCA uppdaterar MTN-programmet och offentliggör prospekt

  • Pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) upprättade den 8 maj 2018 ett s.k. Medium Term Note-program (MTN) med en låneram uppgående till 8 miljarder kronor.

Till och med 2021-05-25 har SCA emitterat 4,7 miljarder kronor inom ramen för MTN-programmet, varav 2,5 miljarder kronor är utestående.

Med anledning av MTN-programmet upprättade och publicerade SCA den 8 maj 2018 ett grundprospekt, vilket ska uppdateras årligen. Av denna anledning har SCA uppdaterat grundprospektet, vilket i dag den 25 maj 2021 har godkänts av Finansinspektionen. Det uppdaterade grundprospektet kommer hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se) och SCAs (www.sca.com) webbplatser samt på begäran i pappersformat på SCAs kontor i Sundsvall.

För ytterligare information, kontakta:
Anders Edholm, Kommunikationsdirektör, tel 060-19 32 12
Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör, tel 060-19 31 09