SCA stänger pappersmaskin

  • Pressmeddelande

Natten till den 4 februari stängde SCA permanent pappersmaskinen LWC1 på Ortvikens pappersbruk.

SCA har beslutat avveckla tryckpapperstillverkningen och under det första kvartalet 2021 stängs alla tre pappersmaskinerna på bruket.

LWC1 producerade bestruket tryckpapper för tidskrifter och reklamtryck. Den togs i drift 1990 och hade en kapacitet på 250 000 ton bestruket tryckpapper per år.

SCA har beslutat investera 1,45 miljarder i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa vid Ortvikens industriplats.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, biträdande kommunikationsdirektör, tel 060-19 34 98