SCA höjer priset på kraftliner med €50 per ton

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 juni 2021.

Efterfrågan på kraftliner globalt är fortsatt hög, säger Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör Containerboard. Kapaciteten att öka  kraftlinerleveranserna är begränsad och ökade råvarukostnader driver på behovet av en prishöjning.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationschef, tel. 070 626 82 23
Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör Containerboard, tel. 070 616 81 10