SCA utser ny kommunikationsdirektör

  • Pressmeddelande

SCA har anställt Anders Edholm som ny kommunikationsdirektör och medlem av koncernledningen. Anders efterträder Björn Lyngfelt, som kommer att gå i pension.
 
Anders Edholm är för närvarande chef för Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel. Han har tidigare haft ledande kommunikationsbefattningar i Electrolux och varit  partisekreterare och vice partisekreterare i Moderaterna.
 
Anders Edholm tillträder sin nya befattning den 1 februari 2021.

 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23
Stina Danielsson, HR-direktör tel +46 70 222 24 60
 

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com