SCA säljer SCA Wood Supply UK Ltd till BSW Timber Ltd

  • Pressmeddelande

SCA Wood Supply UK Ltd, som tillverkar och distribuerar trä- och träbaserade produkter för byggmaterialhandeln i Storbritannien, har idag sålts till BSW Timber Ltd. SCA behåller sin organisation för försäljning av trävaror till industrikunder i Storbritannien.

- Vi har varit mycket nöjda med den utveckling vi sett för SCA Wood Supply UK och för vår försäljning och distribution till byggmaterialhandeln både för konsumenter och för professionella kunder i Storbritannien, säger Jerry Larsson, affärsområdeschef Trä. Vi tror emellertid att denna verksamhet kan utvecklas ännu bättre hos BSW Timber.
- Vi kommer att fortsätta leverera träprodukter till BSW Timber för den brittiska byggmaterialhandeln, samtidigt som vi fortsätter utveckla vår försäljning och leverans till brittiska industrikunder i egen organisation.

Försäljningen väntas minska SCA-koncernens nettoförsäljning med  cirka MSEK 1 400 per år och EBITDA med cirka MSEK 25 per år. Nettolåneskulden minskar med cirka MSEK 150 som en följd av affären.

Cirka 280 SCA-medarbetare i Storbritannien övergår till BSW Timber.

Om BSW Timber

BSW-koncernen har fyra divisioner – skogsbruk, sågverk, träförädling och energi – och omfattar BSW Timber, BSW Energy, Tilhill Forestry, Alvic Plastics och Maelor Forest Nurseries.

BSW Timber har sitt huvudkontor i Earlston Scottish Borders och är Storbritanniens största sågverksföretag med en produktionskapacitet på 1,2 miljoner m3 sågade trävaror per år. Bolaget har sju produktionsnläggningar i Storbritannien – Fort William, Boat of Garten, Petersmuir, Dalbeattie, Carlisle, Southampton och Nwebridge-on-Wye, samt en i Riga, Lettland.

De enheter som nu tillförs BSW Timber från SCA är huvudkontor och distributionscenter i Stoke-on-Trent, hyvleri och distributionscenter i Welshpool, hyvleri och distributioncenter i Melton samt distributionscenter i Cumbernauld.

Efter övertagandet kommer BSW-koncernen att ha en försäljning på över 500 miljoner pund.

Kontaktinformation
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel 070-626 82 23
Jerry Larsson, affärsområdeschef, tel 06019 33 08