SCA höjer massapriset $ 40

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa med $ 40 per ton.

- Vi ser en stark massamarknad med växande efterfrågan från framför allt mjukpapperskunder, säger SCAs marknadsdirektör massa Henning Ellström. Producentlagren är i balans och produktionsbegränsningar har annonserats från andra leverantörer. Massamarknaden är global och vi har redan sett prisuppgång på andra kontinenter.

Det nya priset på blekt barrsulfatmassa, $ 880 per ton, gäller från den 1 maj 2020.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23
Henning Ellström, marknadsdirektör massa, tel +46 72 141 40 01

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com