SCA emitterar obligationer om 2,5 miljarder kronor

  • Pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) genomförde under onsdagen den 16 september 2020 en emission av ytterligare obligationer inom ramen för bolagets MTN-program.

Den totala emissionen uppgick till 2,5 miljarder kronor, varav 1,3 miljarder med en löptid på fem år med fast och rörlig ränta, och 1,2 miljarder med en löptid på sju år med fast ränta. Obligationernas räntemarginaler fastställdes till 0,80 procent per år på obligationerna med fem års löptid och 1,10 procent per år på obligationen med sju års löptid.

Intäkterna från emissionen kommer att användas i allmänt bolagssyfte, inklusive refinansiering av utestående obligationslån och annan kort marknadsfinansiering.

Handelsbanken Capital Markets och Swedbank agerade Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 09
Jörgen Elf, Group Treasurer, +46 60 19 31 69

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com