SCA avser investera i massaproduktion och inleder förhandlingar om avveckling av tryckpapperstillverkningen

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCA avser investera SEK 1,45 miljarder i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa (CTMP) vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Samtidigt inleder SCA förhandlingar med fackföreningar och företrädare för de anställda i syfte att avveckla produktionen av tryckpapper vid bruket.

SCA  avser investera för en årlig produktion av 300 000 ton CTMP-massa vid Ortviken, där befintlig infrastruktur planeras att användas. Investeringen förväntas ge en positiv EBITDA-effekt med cirka SEK 0,3 miljarder årligen. Förväntad produktionstart  i den nya anläggningen är början av år 2023. SCA har idag en kapacitet på 100 000 ton CTMP-massa vid Östrands massafabrik. Denna produktion kommer att upphöra när den nya anläggningen tas i drift. Detta möjliggör en framtida ökning av produktionen av sulfatmassa vid Östrands massabruk.

- Våra massakunder vill att vi växer med dem inom produktsegment som förpackningskartong och hygienprodukter, segment med en god tillväxt, säger Ulf Larsson, SCAs vd. I linje med vår strategi, har vi steg för steg minskat vår exponering mot tryckpapper. Nu inleder vi förhandlingar om att helt lämna detta produktsegment.

SCA producerar idag bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner vid Ortviken med en årlig omsättning om cirka SEK 4 miljarder. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har krympt med cirka fem procent per år från 2008. Under coronapandemin har efterfrågan minskat med ytterligare 30-40 procent och produktionen vid Ortviken har fått anpassas till den minskade orderingången. Den lägre efterfrågan kombinerad med en svag prisutveckling har orsakat att verksamheten nu har negativ lönsamhet.

Den avveckling av tryckpapperstillverkningen vid Ortviken som SCA nu föreslår, innebär att cirka 800 anställda kan komma att beröras, framför allt på Ortvikens pappersbruk, men även i andra delar av SCAs verksamhet. En avveckling förväntas innebära engångskostnader med kassaflödespåverkan som bedöms inte överstiga SEK 0,9 miljarder och ett nedskrivningsbehov om cirka SEK 1,1 miljarder.

- Med dagens förslag vill vi fortsätta utveckla en stark, hållbar och lönsam industri kring vår förnybara råvara, säger vd Ulf Larsson. Effekterna blir omfattande och vi kommer att på ett ansvarsfullt sätt söka bästa möjliga lösningar för de berörda.

Planerna på en avveckling av pappersproduktionen vid Ortviken,en investering i CTMP-produktion och effekterna på SCAs övriga verksamhet, kommer nu att bli föremål för MBL- förhandlingar. I andra länder än Sverige kommer anställda att bli informerade och konsulterade i enlighet med gällande regelverk
 

INBJUDAN TILL PRESSKONFERENS

Presskonferensen kan följas via webbsändning eller telefon. VD och koncernchef Ulf Larsson samt finans- och ekonomidirektör Toby Lawton kommer att presentera bakgrunden till det avsedda investeringsbeslutet och förslaget om att avveckla tryckpapperstillverkningen, samt svara på frågor.

Presskonferensen sker på engelska.

Tid: Onsdag 26 augusti 2020 klockan 10:00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Uppge ”SCA” eller konferens id 1249139.

För ytterligare information, kontakta
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

 
Notera:
Denna information är sådan information som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2020 klockan 08:00 CET.
 
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt  en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com