SCA ändrar Papper till Containerboard

  • Pressmeddelande

SCA ändrar namnet på affärsområde Papper till affärsområde Containerboard från den 1 januari 2021. I och med den under första kvartalet nästa år avslutade avvecklingen av tryckpappersverksamheten består SCAs pappersproduktion uteslutande av förpackningspapper, en produkt med en stabil och växande efterfrågan.

SCAs affärsområde Containerboard omfattar de båda pappersbruken Munksund utanför Piteå och Obbola utanför Umeå. De har tillsammans en produktionskapacitet om drygt 850 000 ton. För närvarande genomför SCA en investering på 7,5 miljarder SEK vid Obbola pappersbruk, som kommer att öka kapaciteten till 1 140 000 ton containerboard och stärka SCAs roll som ledande producent av kraftliner på den europeiska marknaden.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel 070-626 82 23
Toby Lawton, ekonomi- och finansdirektör, tel 070-242 29 47