Renewcell etablerar textilåtervinning på SCAs industriplats Ortviken

  • Pressmeddelande

SCA och textilåtervinningsföretaget Renewcell har tecknat avtal om etablering av textilåtervinning på SCAs industriplats Ortviken i Sundsvall. Etableringen kan ge ett hundratal arbetstillfällen.

-    Det är mycket glädjande att Renewcell väljer Ortviken som etableringsort, säger Ulf Larsson, SCAs vd. Vi vet att Ortviken är en mycket attraktiv industriplats med god infratruktur och inte minst förstklassiga logistikförutsättningar.

SCA avvecklar tryckpappersproduktionen på Ortvikens industriplats och kommer därefter att bereda utrymmen för Renewcells verksamhet där en av Ortvikens pappersmaskiner för närvarande är placerad. SCA har också inlett arbetet med att etablera egen produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa, CTMP, på industriplatsen.

SCA blir hyresvärd för Renewcells verksamhet på industriplatsen och leverantör av service som ånga, vattenrening och andra tjänster. 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 626 82 23

  
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA
Skepparplatsen 1
851 88 Sundsvall
Tel: 060-19 30 00

www.sca.com