Ny avverkningsplan fastställd Ökad avverkning och högre kassaflöde

  • Pressmeddelande

SCA har fastställt en ny avverkningsplan som visar att avverkningen i egen skog under de kommande fem åren successivt kan ökas till en nivå en miljon kubikmeter om året högre än den nuvarande. Den ökade avverkningen ger ett positivt kassaflöde med full effekt från 2025 med 300-400 MSEK per år.

SCA genomförde 2019 en ny skogstaxering, som visade att företagets skogar har ett högre virkesförråd och en högre tillväxt än tidigare beräknat. En högre tillväxt ger långsiktigt ökade avverkningsmöjligheter.

Avverkningsplanen är nu fastställd och bygger på beräkningar av skogens utveckling under mer än ett sekel framåt i tiden. Den visar att avverkningen under den kommande femårsperioden successivt kan öka från dagens nivå på 4,3 miljoner kubikmeter fast mått under bark (m3fub) till 5,4 miljoner m3fub per år.
  

För ytterligare information, kontakta:
Toby Lawton, Finans- och ekonomidirektör, +46 (0) 60 19 31 09
Josefine Bonnevier, Chef Investor Relations, +46 (0) 60 19 33 90
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 60 19 34 98
 
 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com