Lotta Lyrå lämnar SCAs styrelse

  • Regulatoriskt pressmeddelande

I syfte att undvika intressekonflikter har Lotta Lyrå beslutat avgå från SCAs koncernstyrelse med omedelbar verkan.

- Vi tackar Lotta Lyrå för värdefulla insatser för bolaget, säger Pär Boman, SCAs styrelseordförande.

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 60 19 34 98
Katarina Nilsson, chefsjurist och sekreterare i SCAs styrelse, tel + 46 60 19 31 29

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com