Hans Djurberg ny hållbarhetschef i SCA

  • Pressmeddelande

Hans Djurberg har utsetts till hållbarhetschef i SCA. Hans kommer att ansvara för koncernens hållbarhetsfrågor tillsammans med sitt uppdrag som hållbarhetschef i affärsområde Skog. Hans tillträder sin nya befattning den 1 november 2020

 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt  en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2019 ca 4 000 anställda och en försäljning på 19,6 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com