Största julklappen går till Cancerforskningsfonden i Norrland

  • Pressmeddelande

SCAs julhälsning till företagets medarbetare för 2018 var en donation på 1,5 miljoner kronor till tre mottagare. Cancerforskningsfonden i Norrland fick det största beloppet.

Hur beloppen skulle fördelas mellan de tre mottagarna avgjordes av SCAs medarbetare, som kunde rösta på de tre alternativen på företagets intranät. Resultatet blev att Cancerforskningsfonden i Norrland får 880 000 kronor, Världsnaturfonden WWF och dess kampanj Rädda Östersjön får 316 000 kronor och Läkare utan gränser får 304 000 kronor.

Pengarna överförs till de tre organisationerna med en varm hälsning om ett gott nytt 2019 från SCAs medarbetare.
 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
  

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com