SCA Wood France och Groupe ISB överväger samgående

  • Pressmeddelande

SCA Wood France och det franska företaget Groupe Innovation Solutions Bois, Groupe ISB, överväger att slå samman sina verksamheter inom träförädling och distribution av träprodukter i Frankrike. Om diskussionerna om en sammanslagning realiseras, blir resultatet en stor och resursstark leverantör av träprodukter till fransk byggmaterialhandel.

- Den franska byggmaterialhandeln utvecklas över tid i positiv riktning och ställer större krav på sina leverantörer, såväl när det gäller volym och produktbredd, som när det gäller kvalitet och service, säger Jerry Larsson, chef för SCAs affärsområde Trä.

Bolaget kommer att lämna mer information under kvartalet givet att diskussionerna med Groupe ISB fortsätter utvecklas i positiv riktning.

SCA Wood France leverar över 100 000 m3 träprodukter till den franska byggmaterialhandeln. Produkterna omfattar bl a panel, golv, decking och konstruktionsvirke. SCA Wood France har ca 85 medarbetare och omsätter ca 40 miljoner €.

Groupe Innovation Solutions Bois är Frankrikes största leverantör av träprodukter till byggmaterialhandeln. Groupe ISB har försäljning över hela Frankrike och vidareförädling på fem platser. Groupe ISB har ca 470 anställda och omsätter drygt 230 miljoner €. 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Jerry Larsson, Affärsområdeschef Trä, +46 60 19 33 08

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.

SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com