SCA Wood France och Groupe ISB går samman

  • Pressmeddelande

SCA Wood France och det franska företaget Innovation Solutions Bois, ISB, har slagit samman sina verksamheter inom träförädling och distribution av träprodukter i Frankrike. Genom sammanslagningen skapas en stor och resursstark leverantör av träprodukter till fransk byggmaterialhandel.

- Den franska byggmaterialhandeln växer och är viktig för SCA. Genom sammanslagningen skapas en kraftfull leverantör som kan möta anspråken från krävande kunder över hela Frankrike, säger Jerry Larsson, chef för SCAs affärsområde Trä.

SCA tillför bolaget sin träförädling och distribution av träprodukter i Rochefort i Frankrike. SCAs anläggning i Bonneuil-Matours kommer inte att ingå i Groupe ISB, utan stängs efter branden 2018.

SCAs tillskott uppgår till MSEK 300 och omfattar SCAs träverksamhet i Frankrike och förvärv av aktier i Groupe ISB. SCA kommer att få en ägarandel på 38,5 procent i Groupe ISB och blir största ägare. SCA kommer inte att konsolidera företaget.

- För SCA är Groupe ISB en perfekt partner. Vi delar samma värderingar och fokus på kundvärde, hållbarhet och innovation, säger Jerry Larsson. Vi kommer att stärka värdekedjan från skogen, genom våra sågverk, till den växande byggmaterialmarknaden i Frankrike.

Avtalet om samgående tecknades idag, den 4 mars 2019, och gäller med omedelbar verkan.

SCA Wood France leverar över 100 000 m3 träprodukter till den franska byggmaterialhandeln. Produkterna omfattar bl a panel, golv, decking och konstruktionsvirke. SCA Wood France har ett 80-tal medarbetare och omsätter cirka MSEK 400.

Innovation Solutions Bois är Frankrikes största leverantör av träprodukter till byggmaterialhandeln. Groupe ISB har försäljning över hela Frankrike och vidareförädling på fem platser. Groupe ISB har cirka 470 anställda och omsätter drygt MSEK 2 300.

 
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98

Jerry Larsson, Affärsområdeschef Trä, +46 60 19 33 08