SCA vill köpa skog i Lettland

  • Pressmeddelande

SCA och Latvian Forest Company har tecknat en avsiktsförkaring om köp av ca 10 000 hektar skog i Lettland.

Latvian Forest Company äger och driver ett antal skogs- och jordbruksfastigheter i Lettland. Köpeskillingen vid ett eventuellt förvärv skulle uppgå till ca SEK 260 miljoner (€ 26 miljoner).

- Vi ser Baltikum som en del av basen för SCAs råvaruförsörjing, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. Vi har redan en organisation för virkesanskaffning i Estland och Lettland och vår verksamhet kommer att stärkas ytterligare av ett eget skogsbestånd.

Avsiktsförklaringen är inte bindande för parterna.

  
För ytterligare information, kontakta:


 
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98

Jonas Mårtensson, Afffärsområdeschef Skog, + 46 60 19 32 58 

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com