SCA söker nytt miljötillstånd för Tunadals sågverk

  • Pressmeddelande

SCA ansöker om nytt miljötillstånd för Tunadals sågverk. I stället för nuvarande tillståndsnivå på maximalt 600 000 kubikmeter sågade trävaror per år, vill SCA ha möjlighet att fortsätta utveckla sågverket mot 900 000 kubikmeter per år. I ansökan ingår även nya torkar, ökade lagringsytor och möjlighet till energiproduktion.

2016 invigdes den nya såglinjen vid Tunadals sågverk och 2018 det nya hyvleriet. Under loppet av tio år har SCA investerat över en miljard i ökad produktion, ökad förädling och förbättrad miljö vid Tunadals sågverk. Det är nu ett av de största och modernaste i Sverige.

-        Vi har successivt ökat produktionen vid Tunadals sågverk och vi börjar nu närma oss taket för det miljötillstånd vi har, säger Jerry Larsson, SCAs affärsområdeschef Trä. Vi vill nu få förutsättningar för att fortsätta utveckla anläggningen.

En produktionsökning kan ske genom ett bättre utnyttjande av den befintliga anläggningen, men kräver investeringar i ytterligare torkkapacitet och i ytterligare ytor för hantering av råvara, färdiga produkter och biprodukter. Energiproduktion kan också bli aktuellt på sågverket. Idag transporteras bark och torrflis till Ortvikens pappersbruk där det används som bränsle.

-        Ökad produktion kommer att innebära ökad sysselsättning, säger Jerry Larsson. Men när och hur mycket är svårare att säga säkert eftersom vi ser framför oss en successiv ökning av produktionen.

Utrymme för den ökade verksamheten finns. Vid sågverket byggs nytt land inom den invallning som gjordes för några år sedan. Den nya såglinjen står på mark som var hav bara för tio år sedan och efter hand som invallningen fylls med återvunnet material från Östrand och Ortviken kommer det tidigare trångbodda sågverket att få mer utrymme till förfogande.

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98
Jerry Larsson, affärsområdeschef Trä, +46 (0) 60 19 33 08