SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  • Pressmeddelande

SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas.

Förvärvet omfattar cirka 9 600 hektar, varav 8 500 är skogsmark. Den stående virkesvolymen är 900 000 kubikmeter.

SCA har tidigare i år förvärvat 10 000 hektar skog i Lettland och 10 000 i Estland.

- Baltikum är en del av vår råvarubas, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. Vi är sedan länge verksamma som virkesköpare i området och en egen skogsresurs stärker vår verksamhet i regionen.

Affären beräknas vara avslutad i mitten av tredje kvartalet.

 
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Jonas Mårtensson, Afffärsområdeschef Skog, + 46 60 19 32 58

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com