SCA köper 10 000 hektar skog i Estland

  • Pressmeddelande

SCA har förvärvat Forestum Group AB, ett svenskt bolag som äger skogs- och marktillgångar i Estland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen uppgick till ca 420 miljoner kronor, 39 miljoner Euro, på skuldfri bas. 

Forestum Group är ägare till ett estniskt bolag med totalt 10 300 hektar mark på öarna Dagö och Ösel. Av detta är 8 800 hektar skogsmark med ett virkesförråd på ca 1 300 000 kubikmeter.

SCA förvärvade nyligen även 10 000 hektar skog i Lettland.

- Vi har för avsikt att växa som skogsägare i Baltikum, säger Jonas Mårtensson, affärsområdeschef Skog. De baltiska länderna är en naturlig del av vår råvarubas och vi är sedan länge verksamma som virkesköpare i området. En egen skogsresurs stärker vår verksamhet i regionen.

SCA har den 3 juni förvärvat 93 procent av aktierna i Forestum Group AB av de större ägarna i företaget och kommer att erbjuda köp av återstående aktier av minoritetsägarna. Summan 420 miljoner gäller 100 procent av aktierna. 

 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Jonas Mårtensson, Affärsområdeschef Skog, + 46 60 19 32 58 


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com