Kunglig glans när världens största massafabrik invigdes

  • Pressmeddelande

Torsdagen den 14 februari invigdes kung Carl XVI Gustaf SCAs massafabrik Östrand i Timrå. Den utbyggda fabriken är en av Sveriges största industriinvesteringar någonsin.

Över 300 gäster hade samlats för att delta i invigningen av Östrands massafabrik. Gästerna var en internationell skara av massakunder, leverantörer till projektet, svenska regeringen, SCAs ägare och många andra.

-  När det gäller skog och skogsprodukter är Sverige en stormakt, sade näringsminister Ibrahim Baylan vid invigningen. Skogen skapar både exportintäkter och ledande teknologi för Sverige och jobb i Sundsvall, Timrå och resten av Sverige utanför storstäderna. Den förnybara resursen skog är viktig när Sverige nu bygger ett hållbart samhälle.

Gästerna fick en guidad rundtur i den utbyggda fabriken och fick bland annat se den nya driftcentralen där fabrikens operatörsfunktioner samlats i modernast tänkbara arbetsmiljö, som för tankarna till ett flygledartorn. Från denna driftcentral styrs praktiskt taget alla funktioner i fabriken.

SCA har investerat åtta miljarder kronor i ett bygga ut fabriken till den dubbla kapaciteten, 900 000 ton blekt barrsulfatmassa, den största fabriken i sitt slag i världen. Genom investeringen når Östrand världsklass när det gäller produktkvalitet och miljöprestanda.

-   Mycket av Sveriges välstånd har byggs av skog och skogsindustrins produkter, sade kung Carl XVI Gustaf vid invigningen. Men skogen har inte bara format Sveriges historia. Den ger också råvaran till vår framtid i form av grön el och biodrivmedel.

 Med ett ark av pappersmassa bröt kung Carl XVI Gustaf en ljusstråle och startade därmed en spektakulär ljusshow, som markerade starten för den nya massafabriken.

-  Att få delta i ett projekt som detta har varit fantastiskt, sade Ingela Ekebro, SCAs projektdirektör och ansvarig för det treåriga investeringsprojektet. Vi har lyckats hålla budget och tidplan. Framför allt har vi lyckats genomföra projektet utan allvarliga olyckor.  

De båda största leverantörerna till den nya Östrandsfabriken har varit Valmet, som bland annat levererat fiberlinjen med den största barrmassakokaren i världen, och Andritz, som bland annat genomfört en unik utbyggnad av fabrikens sodapanna.

Projektet har delvis finansierats av den Europeiska Investeringsbanken.

För ytterligare information, kontakta
Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 (0) 60 19 34 98

Bilder från invigningen:
Bild 1: Hans majestät kung Carl XVI Gustaf på besök i den nya driftcentralen på Östrand.
Bild 2: Näringsminister Ibrahim Baylan var en av talarna på scenen under invigningen.
Bild 3: Hans majestät kung Car XVI Gustaf under invigningsceremonin, där han med laser och pappersmassa förklarade den nya fabriken invigd.
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com