Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2019

  • Pressmeddelande

Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2019 och kan följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras fredagen den 26 juli 2019, omkring kl 8.00, och följs av en presskonferens kl 10.00.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferens:
Datum: Fredag 26 juli 2019
Tid: Klockan 10.00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 3676018.
  

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 - 626 82 23
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 072 - 211 57 97
  

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2018 ca 4 000 anställda och en försäljning på 18,8 miljarder kronor.SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com