Utbyggda massafabriken Östrand i drift

  • Pressmeddelande

Produktionen i den utbyggda massafabriken Östrand startade planenligt under midsommarhelgen. SCA investerar 7,8 miljarder i anläggningen och projektet har genomförts inom budget och tidplan. 

SCA beslutade 2015 att investera i ökad produktionskapacitet vid Östrands massafabrik, från 430 000 ton till cirka 900 000 ton blekt långfibrig sulfatmassa. Efter ett förlängt underhållsstopp, som inleddes i april i år, är den utbyggda massafabriken nu i drift.
 
Produktionskapaciteten i den utbyggda massafabriken väntas öka successivt under 2018 och 2019. År 2020 beräknas därför bli det första året med full produktion motsvarande 900 000 ton.
 
- Drygt 1000 dagar efter projektstart den 28 augusti 2015, är den nya fabriken i drift, efter goda insatser från alla inblandade i att hålla beslutad tidplan, säger projektdirektör Ingela Ekebro. Nu fokuserar vi på att trimma in fabriken för att snabbt nå full produktion och en hög produktkvalitet.
 
- Vi slutför nu en av de största och viktigaste industriinvesteringarna i Sverige, säger Ulf Larsson, vd och koncernchef. Östrand är nu en av världens mest konkurrenskraftiga och miljövänliga fabriker för nordisk långfibrig blekt sulfatmassa (NBSK). Genom investeringen kommer vi att kunna möta en växande efterfrågan på en stark massamarknad. 
 
 
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 060 19 34 98
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 060 19 31 97


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com