SCA höjer priset på tryckpapper

  • Pressmeddelande

SCA höjer priset på bestruket tryckpapper, CMR, och på förbättrat obestruket tryckpapper med 40 Euro per ton.

- Vi ser en betydligt starkare efterfrågan på tryckpapper, säger Ulf Edman, marknadsdirektör tryckpapper.

Det nya priset gäller för alla leveranser från den 1 juli i år.


För ytterligare information, kontakta:


Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Ulf Edman, marknadsdirektör tryckpapper, +46 60 19 77 76


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com