SCA emitterar obligationer för 1,2 miljarder kronor

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) har idag genomfört en obligationsemission om 1,2 miljarder kronor under bolagets nya MTN-program. Emissionen är uppdelad på två trancher, varav 550 miljoner kronor löper till rörlig ränta och 650 miljoner kronor löper till fast ränta. Obligationerna har en löptid på 3 år och räntemarginalen fastställdes till 0,36% per år.

Danske Bank och Svenska Handelsbanken är Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
   

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 09
  

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com