SCA emitterar obligationer för 1 miljard kronor

  • Pressmeddelande

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) genomförde under fredag den 16 november 2018 en obligationsemission under bolagets MTN-program.

Den totala emissionen uppgick till 1 miljard kronor och löper till rörlig ränta. Obligationerna har en löptid på 2 år och räntemarginalen fastställdes till 0,41% per år.

SEB och Swedbank är Joint Bookrunners för emissionen. Obligationerna kommer att noteras på Nasdaq Stockholm. 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Toby Lawton, Ekonomi- och finansdirektör, +46 60 19 31 09

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com