Samskip Nor Lines angör SCA Logistics Rotterdam

  • Pressmeddelande

Samskips dotterföretag Nor Lines kommer för första gången någonsin att börja gå via Rotterdam på sin veckovisa kombifartygsrutt som binder samman västra, norra och mellersta Norge, från och med den 1 juni.

Linjen trafikeras av Nor Lines toppmoderna, LNG-drivna fartyg MV Kvitnos och MV Kvitbjørn. De här flexibla fartygen kommer att gå i 14-dagarsloopar och knyta samman Rotterdam och Eemshaven med norska hamnar från Hammerfest högst upp i norr, och gå till bland annat Sandnes/Tananger, Bergen, Trondheim, Ålesund, Bodø och Tromsø. 

I Rotterdam kommer angöring att ske vid SCA Logistics terminal, vars utformning, utrustning och verksamhet är inriktade på hantering av kombifartyg, RoRo, styckegods och containrar på en och samma plats vilket är avgörande för den här linjen. 

– SCA Logistics hanterar redan RoRo- och containermatartrafik till och från Sverige, bulklaster till USA samt lossning och lastning åt utländska import- och exportföretag. Nor Lines nya linje kommer kommer att stärka SCA Logistics Rotterdams ställning som ett viktigt nav till och från Skandinavien och förhoppningsvis även skapa möjligheter till kombinationer mellan olika trafikslag för våra kunder, säger Roelf Buist, chef SCA Logistics Terminal Rotterdam. 

SCA Logistics är en del av SCA och har sitt eget nätverk av matarfartyg för närsjöfart, RoRo-fartyg och terminaler i nordvästra Europa. SCA Logistics Terminal Rotterdam erbjuder heltäckande logistiklösningar, inklusive terminalhantering, transporter, containerlastning och -lossning, tullformaliteter samt en agentur. SCA har en yta om 23 hektar, med 720 meter kaj och 160 meter RoRo-kaj. Terminalen har en lageryta om 75 000 m2 och möjligheter att hantera vanligt gods, styckegods och containerlaster. SCA Logistics Rotterdam hanterar, utöver SCAs gods, cirka 50 procent gods för andra kunder, däribland skogsindustriprodukter, containrar, industrigods och projektgods, särskilt på rutter mellan den europeiska kontinenten, Skandinavien och Nordamerika. Terminalen i Rotterdam har cirka 100 anställda. 

För mer information, kontakta gärna: 

Roelf Buist, chef SCA Logistics Terminal Rotterdam, tel +31 10 295 4908

Nils-Johan Haraldsson, VP Marknadsföring and affärstveckling,
SCA Logistics, tel 060-19 35 30 

Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör SCA, tel 060-19 34 98

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. 

Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. Mer information på www.sca.com.