Magnus Kangas ny fabrikschef på Ortvikens pappersbruk

  • Pressmeddelande

SCA har anställt Magnus Kangas som ny fabrikschef på Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Han tillträder sin nya befattning den 1 januari 2019.

Magnus Kangas kommer närmast från en tjänst som chef för BillerudKorsnäs pappersbruk i Gävle. Han har innehaft en rad ledande befattningar inom pappersindustrin och energisektorn.

Magnus Kangas efterträder Kristina Enander, som blir ny chef för SCAs affärsområde massa.

- I Magnus Kangas får Ortvikens pappersbruk en mycket erfaren ledare med bred erfarenhet från Sverige och internationellt, säger Mats Nordlander, chef för SCAs affärsområde papper. 

Ortvikens pappersbruk i Sundsvall producerar bestruket och obestruket tryckpapper, har en kapacitet på ca 775 000 ton årligen och ca 625 anställda.


Bild av Magnus Kangas:

https://imagevault.sca.com/shares/teeth65nut 


För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Mats Nordlander, chef för SCAs affärsområde papper, +46 60 19 32 01


Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com