Inbjudan till SCAs presskonferens för Q2 2018

  • Pressmeddelande

Presskonferensen hålls i samband med publiceringen av SCAs rapport för det andra kvartalet 2018 och kan följas via webbsändning eller telefon.

Delårsrapporten publiceras onsdagen den 25 juli 2018, omkring kl 8.00, och följs av en presskonferens kl 10.00.

Vid presskonferensen kommer vd och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton att presentera och svara på frågor om rapporten.

Presskonferens:
Datum: Onsdag 25 juli 2018
Tid: Klockan 10.00

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.sca.com. Det går också att delta via telefon:

Sverige: +46 (0) 8 5069 2180
Storbritannien: +44 (0) 2071 928000
USA: +1 631 510 7495

Ring in i god tid innan konferensen börjar. Uppge ”SCA” eller konferens id 3792928.
   
   
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, tel. 070 - 626 82 23
Andreas Ewertz, Chef Investor Relations, tel. 072 - 211 57 97
    
  
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.
Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com