Green Investment Group övertar vindkraftsprojekt i Ånge

  • Pressmeddelande

Green Investment Group, ett företag specialiserat på investeringar i grön energi, övertar det pågående vindkraftsprojektet i Överturingen i Ånge kommun av SCA och Turinge Energi. Leverantör av turbinerna på 4,2 MW blir Siemens Gamesa.

Vindkraftsprojektet omfattar vindparkerna Storflötten och Länsterhöjden norr om Överturingen. De totalt 56 turbinerna är fördelade över marker som hör till SCA, Sveaskog och privata markägare. Vindparkerna beräknas vara färdigbyggda vid årsskiftet 2019-2020. Projektet drivs av en lokal projektorganisation i Överturingen.

- Vi har utvecklat det här projektet tillsammans med Turinge Energi, säger Mikael Källgren, chef för SCAs affärsområde Förnybar energi. Vi är glada att projektet nu kommer att genomföras av en stark och engagerad grupp partners. Efterfrågan på förnybar energi växer och vi är glada att kunna bidra med mer grön el producerad på SCA-mark, i linje med våra hållbarhetsambitioner.

Green Investment Group är ett företag specialiserat på investeringar i grön energi och har, tillsammans med sitt moderbolag Macquire Group medverkat i över 200 gröna infrastrukturprojekt över hela världen. GIG är bl a engagerad i utvecklingen av och har investerat i Europas största landbaserade vindpark, Markbygden utanför Piteå.

- Vi är mycket nöjda med samarbetet med SCA i detta marknadsledande projekt, där vi har etablerat partnerskap mellan intressenter i hela kedjan från markägarna till elkunden, säger Mark Dooley, global chef för grön energi i Macquarie Capital och Green Investment Group. Vi ser fram mot fortsatt partnerskap och samarbete med SCA i denna nyskapande affärsmodell och hållbarhetsstrategi. 

För ytterligare information, kontakta:
Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Mikael Källgren, affärsområdeschef Förnybar energi, +46 60 19 33 17
Mikael Melin, platschef Överturingen vindpark, +46 70 244 81 52

 
Om Green Investment Group och Macquarie Group

Green Investment Group Limited (GIG) är ett företag sepcialiserat på investeringar i grön infrastruktur, på projektetablering och på projektförvaltning och relaterade verksamheter. Företagets långa lista över genomförda projekt, dess kompetens och resurser gör det till en global ledare inom gröna investeringar, med målet att bidra till utvecklingen av en hållbar världsekonomi.

Verksamheten grundades ursprungligen 2012 av regeringen i Storbritannien, som den första institutionen av detta slag i världen. Verksamheten övertogs 2017 av Macquarie Group och därigenom skapades en av Europas största investerare inriktad på grön infrastruktur. Företaget driver nu verksamheten under namnet Green Investment Group.

Macquarie Group är ett globalt finansföretag med verksamhet inom bank och finans, finansiell rådgivning, investeringar och fondförvaltning. Företaget grundades 1969 och har nu mer än 14 000 anställda i 25 länder. 31 mars 2018 hade Macquarie Group tillgångar som värderades till 381.8 miljarder dollar (ca. 3 300 miljarder kronor).

För ytterligare information, se www.greeninvestmentgroup.com och www.macquarie.com


 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2017 ca 4 000 anställda och en försäljning på 16,7 miljarder kronor.
SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com