Val av hemmedlemsstat för obligationer

  • Regulatoriskt pressmeddelande

Med anledning av att SCA Hygiene AB, den 15 mars 2017, givit ut och noterat obligationer vid Luxemburgbörsen har bolaget valt Sverige som hemmedlemsstat enligt artikel 2.1 (i) EU:s Öppenhetsdirektiv (2004/109/EG)


Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 20:00.  

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55