SCAs förvärv av BSN medical slutfört

  • Pressmeddelande

SCAs förvärv av BSN medical, ett ledande medicintekniskt företag, har slutförts. Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer produkter inom sårvård, kompressionsbehandling och ortopedi. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1 400 MEUR och övertagande av nettolåneskuld till cirka 1 340 MEUR1). SCA konsoliderar BSN medical från och med den 3 april 2017.

BSN medicals omsättning för 2016 uppgick till 850 MEUR (8 038 MSEK) och justerad EBITDA2) för 2016 uppgick till 210 MEUR (1 986 MSEK). Den organiska försäljningen, vilken exkluderar valutaeffekter, förvärv och avyttringar, ökade med 5,3 procent. BSN medical kommer att inkluderas i SCAs affärsområde Personal Care. Tillsammans med SCAs affärsenhet, Incontinence Care, kommer BSN medical bilda den nya affärsenheten Health and Medical Solutions. Affärsenheten kommer att ledas av Margareta Lehmann, idag Chef för SCA Incontinence Care.

– Förvärvet av BSN medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder vår vision; att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa, två områden som är nära sammankopplade. Vår inkontinensverksamhet, med det globalt ledande varumärket TENA, delar samma positiva marknadsegenskaper, kundbas och försäljningskanaler som BSN medical, vilket möjliggör snabbare tillväxt genom korsvis försäljning, säger Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

– BSN medical har med välkända varumärken som Leukoplast, Cutimed, JOBST, Delta Cast, Delta Lite och Actimove, ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida möjligheter för branschkonsolidering, fortsätter Magnus Groth, vd och koncernchef, SCA.

Förvärvet förväntas generera årliga synergier om minst 30 MEUR, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts. Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till totalt cirka 10 MEUR under de första tre åren efter slutförandet av transaktionen.

BSN medical förvärvet förväntas bidra positivt till SCAs vinst per aktie från första året. Bolaget har en affärsmodell med starkt kassaflöde och låg kapitalbindning.

Förvärvet är helt lånefinansierat. SCAs avsikt är att även fortsättningsvis upprätthålla en solid investment grade rating.

1) Baserad på nettolåneskuld per 31 december 2016. Slutgiltig övertagen nettolåneskuld baseras på 31 mars, 2017.

2) Exklusive jämförelsestörande poster

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55