SCA investerar för att ytterligare stärka mjukpappersverksamheten i Mexiko samt barnblöjverksamheten i Europa

  • Pressmeddelande

För att ytterligare stärka konkurrenskraften och möjliggöra framtida tillväxt inom mjukpappersverksamheten i Mexiko, har SCA beslutat att investera cirka 105 MUSD (cirka 950 MSEK) vid en av bolagets anläggningar i landet. SCA har även, för att stärka produkterbjudandet inom barnblöjor i Europa, beslutat att investera cirka 40 MEUR (cirka 380 MSEK) vid anläggningar i Europa.

Investeringen i Mexiko kommer att stärka SCAs produkterbjudande av högkvalitativt mjukpapper under varumärket Regio. Investeringen är i linje med bolagets strategi att effektivisera produktionen och säkerställa kapacitet för framtida tillväxt för att öka värdeskapandet inom affärsområdet Mjukpapper.

For additional information please contact:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 46 (0)8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, 46 (0)8 788 51 55