SCA Hygiene AB lånar 2 miljarder euro på obligationsmarknaden

  • Pressmeddelande

SCA Hygiene AB har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 2 miljarder euro till en genomsnittsränta om 0,98 procent. Obligationerna gavs ut via fyra trancher enligt följande:

Löptid Belopp Räntekostnad Marginal över mid-swaps
20 månader               300 MEUR                 -0,01 procent per år                    +0,13 procentenheter                     
5 år 600 MEUR 0,71 procent per år +0,45 procentenheter
7 år 600 MEUR 1,16 procent per år +0,65 procentenheter
10 år 500 MEUR 1,68 procent per år +0,83 procentenheter

Obligationserbjudandet blev övertecknat och obligationerna placerades hos 150 internationella investerare.

Obligationen kommer att noteras på Luxemburgbörsen. Syftet med transaktionen är att finansiera förvärvet av BSN medical som förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Transaktionen genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Citi, Credit Agricole,  Deutsche Bank, och NatWest Markets.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55