SCA avvecklar produktionsanläggning för mjukpapper i USA

  • Pressmeddelande

För att ytterligare förbättra effektiviteten och stärka konkurrenskraften inom Professional Hygiene-verksamheten i Nordamerika, har SCA beslutat att avveckla produktionsanläggningen i Flagstaff, Arizona, USA. 

Avvecklingen av produktionsanläggningen för mjukpapper i Flagstaff är en del av SCAs Tissue Roadmap och ligger i linje med bolagets strategi att optimera den geografiska produktionsstrukturen i syfte att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom affärsområdet Professional Hygiene.

Produktionsanläggningen för mjukpapper i Flagstaff har en årlig kapacitet på 55 000 ton för Professional Hygiene-verksamheten. Produktionen upphör i juni 2017. Omstruktureringskostnaderna för avvecklingen förväntas uppgå till cirka 250 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post varav merparten i det andra kvartalet 2017. Av kostnaderna förväntas cirka 40 MSEK vara kassaflödespåverkande.

SCA är med det ledande globala varumärket Tork den näst största aktören på den amerikanska marknaden för professionell hygien. USA är koncernens största marknad, baserat på nettoomsättningen 2016, och är en fortsatt högprioriterad marknad för SCA.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55