SCA ändrar datum för publicering av delårsrapporten för Q2 2017

  • Regulatoriskt pressmeddelande

21 juli publicerar SCA delårsrapporten för 1 januari - 30 juni 2017.

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig för läsning och nedladdning på sca.com.

Media och analytiker kommer att bjudas in till en presskonferens via webcast och telefon, där VD och koncernchef Ulf Larsson och finans- och ekonomidirektör Toby Lawton presenterar rapporten.  

   
För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
Nils Lindholm, Investor Relations Director, +46 70 585 41 05

   
Notera
 
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni, 08:00, 2017

 
Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar.  Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar. Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.