Omvandling av A-aktier i SCA

  • Pressmeddelande

Omvandling av A-aktier i SCA under tiden fram till utdelningen av Essity Aktiebolag (publ) begränsas. 

En begäran om omvandling av A-aktier i SCA, under tiden fram till utdelningen av Essity Aktiebolag (publ) (tidigare SCA Hygiene AB), måste av praktiska skäl vara bolaget tillhanda senast den 15 maj 2017, för att omvandlingen ska kunna registreras innan utdelningen. 

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55