Förändringar i SCAs koncernledning

  • Regulatoriskt pressmeddelande

På grund av förestående pensionering kommer förändringar att ske i SCAs koncernledning.

Mats Sandgren kommer att lämna sin befattning som Affärsområdeschef Skog den 31 mars 2018. Han kommer att fortsätta i en befattning som senior rådgivare i SCAs koncernstab, Han kommer att fortsätta rapportera till Ulf Larsson, vd och koncernchef.

Jonas Mårtensson, för närvarande Affärsområdeschef Trä, kommer att ta över befattningen som Affärsområdeschef Skog från den 1 april 2018. Han lämnar därmed sin befattning som Affärsområdeschef Trä.

Jerry Larsson, för närvarande chef för Obbola pappersbruk, tillträder den 1 april 2018 som Affärsområdeschef Trä. Per Strand, för närvarande försäljningschef i Skandinavien för Kraftliner, kommer från den 15 februari 2018 att tillträda befattningen som chef för Obbola pappersbruk.
 

För ytterligare information, kontakta:

Björn Lyngfelt, Kommunikationsdirektör, +46 60 19 34 98
 

Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2017 klockan 08:05 CET.
 

Kärnan i SCAs verksamhet är skogen, 2,6 miljoner hektar i norra Sverige. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder papper för förpackningar och tryck, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.
Skogsbolaget SCA hade 2016 ca 4 000 anställda och en försäljning på 15.4 miljarder kronor. SCA grundades 1929 och har sitt huvudkontor i Sundsvall. För mer information, besök www.sca.com.