Ulf Larsson utsedd till vice vd i SCA

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs styrelse har med omedelbar verkan utsett Ulf Larsson, vd för SCAs skogsindustriverksamhet och medlem i koncernledningen, till vice vd i SCA, i tillägg till hans befintliga uppdrag.

Ulf Larsson började på SCA 1992. Ulf är utbildad jägmästare vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Han har innehaft en rad ledande befattningar inom SCAs skogsindustriverksamhet.


Notera: Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. klockan 07:30 CET.
Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

För ytterligare information, kontakta:
Joséphine Edwall-Björklund, SVP Group Functions Communications, +46 8 788 52 20
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30