SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda slutförs

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) förväntas slutföras idag, den 1 april. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.

Som en del av transaktionen har SCA och Vinda tecknat ett exklusivt licensavtal att marknadsföra och sälja SCAs varumärken: TENA (inkontinensprodukter), Tork (mjukpapper för storförbrukare), Tempo (mjukpapper för konsumenter), Libero (barnblöjor), samt Libresse (mensskydd) i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea. Genom avtalet erhåller Vinda rättigheterna till dessa produktvarumärken på angivna asiatiska marknader. Vinda förvärvar varumärkena Drypers, Dr.P, Sealer, Prokids, EQ Dry samt Control Plus på angivna marknader. SCA kommer att fortsätta att tillhandahålla innovation och teknisk support till verksamheten.

– För SCA är Asien en viktig tillväxtmarknad, med en stor befolkningsmängd och låg penetration av hygienprodukter. Den här transaktionen stärker samarbetet mellan SCA och Vinda, och gör det möjligt för oss att ytterligare dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet, säger Magnus Groth, vd och koncernchef i SCA.

SCA har varit ägare i Vinda sedan 2007, blev majoritetsägare i slutet av 2013, och har konsoliderat Vinda sedan första kvartalet 2014. Under 2014 avyttrade SCA sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau för integration med Vinda. Vinda är noterat på Hongkongbörsen.

SCAs hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea hade under 2014 en nettoomsättning på cirka 2,2 miljarder SEK. Verksamheten har cirka 1 600 anställda och tre produktionsanläggningar för personliga hygienprodukter i Malaysia och Taiwan. Köpeskillingen uppgår till 2,8 miljarder HKD på skuldfri bas.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, Presschef, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30