SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda godkänd

  • Regulatoriskt pressmeddelande

SCAs avyttring av sin verksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea för integration med Vinda International Holdings Limited (”Vinda”) har godkänts av Vindas oberoende aktieägare. Transaktionen förväntas slutföras den 1 februari, 2016. SCA är majoritetsägare i Vinda, ett av Kinas största hygienbolag.

Vinda är noterat på Hongkongbörsen och transaktionen krävde ett godkännande av Vindas oberoende aktieägare.

Som en del av transaktionen har SCA och Vinda tecknat ett exklusivt licensavtal att marknadsföra och sälja SCAs varumärken: TENA (inkontinensprodukter), Tork (mjukpapper för storförbrukare), Tempo (mjukpapper för konsumenter), Libero (barnblöjor), samt Libresse (mensskydd) i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea. Genom avtalet erhåller Vinda rättigheterna till dessa produktvarumärken på angivna asiatiska marknader. Vinda förvärvar varumärkena Drypers, Dr.P, Sealer, Prokids, EQ Dry samt Control Plus på angivna marknader. SCA kommer att fortsätta att tillhandahålla innovation och teknisk support till verksamheten.

– För SCA är Asien en viktig tillväxtmarknad, med en stor befolkningsmängd och låg penetration av hygienprodukter. Den nu godkända transaktionen stärker samarbetet mellan SCA och Vinda, och gör det möjligt för oss att ytterligare dra nytta av våra gemensamma styrkor för att bygga en ledande asiatisk hygienverksamhet, säger Magnus Groth, vd och koncernchef i SCA.

SCA har varit ägare i Vinda sedan 2007, blev majoritetsägare i slutet av 2013, och har konsoliderat Vinda sedan första kvartalet 2014. Under 2014 avyttrade SCA sin hygienverksamhet i Kina, Hongkong och Macau för integration med Vinda.

SCAs hygienverksamhet i Sydostasien, Taiwan och Sydkorea hade under 2014 en nettoomsättning på cirka 2,2 miljarder SEK. Verksamheten har cirka 1 600 anställda och tre produktionsanläggningar för personliga hygienprodukter i Malaysia och Taiwan. Köpeskillingen uppgår till 2,8 miljarder HKD (cirka 3,1 miljarder SEK) på skuldfri bas.

Som en följd av transaktionen kommer SCAs kontor i Shanghai inte längre att ha någon verksamhet. Detta förväntas leda till cirka 90 MSEK i omstruktureringskostnader, som kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2015.


Notera: Informationen är sådan som SCA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 januari 2016, klockan 09:30.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, VP Media Relations and Online Communications, 46 8 788 51 58
Johan Karlsson, VP Investor Relations, 46 8 788 51 30