SCA utnämnt till världsledande i kampen mot klimatförändringar

  • Pressmeddelande

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har utnämnts till global ledare för sina strategier och åtgärder för att motverka klimatförändringar av CDP, en internationell icke vinstdrivande organisation som arbetar för hållbara ekonomier. SCA kvalificerade sig även till CDP:s lista ”Climate A”.

Tusentals företag deltar varje år i CDP:s oberoende undersökning genom att skicka in en klimatredovisning som utvärderas gentemot CDP:s kriterier. SCA tillhör de 9 procent av deltagande företag som kvalificerat sig till Climate A för sina åtgärder för att minska utsläpp och motverka klimatförändringar under föregående år. A-listan består av totalt 193 företag och den har satts samman på begäran av 827 investerare vilka representerar tillgångar om 100 biljoner USD. 14 nordiska företag kvalificerade sig, varav fyra svenska.

− Vi tar problemen med klimatförändringar på största allvar och detta är ett bevis för att vårt systematiska klimatarbete är i världsklass. Det är glädjande att detta uppmärksammas, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA.

CDP’s vd Paul Simpson:
- Vi gratulerar de 193 företag på A-listan som leder omvandlingen till en framtid med lägre koldioxidutsläpp. Näringslivet spelar en viktig roll för att den globala ekonomin ska kunna uppnå sina nya klimatmål och den här gruppens ledarskap visar vägen för andra att agera och utnyttja de möjligheter det medför.

Climate A och poängen för alla deltagande företag finns tillgängliga på CDP:s webbsida.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08 788 51 36