SCA och UN Foundation sammankallar till dialog om FN:s globala agenda

  • Pressmeddelande

”UN Foundation Dialog” är det fjärde mötet, med fokus på den globala agendan, som lanserades 2012 av United Nations Foundation i syfte att föra samman företag, myndigheter och intresseorganisationer för samverkan kring FN:s mål för hållbar utveckling.  SCAs medverkan i år är ytterligare ett led i bolagets engagemang i hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Dialogen och mötet i New York är exempel på hur partnerskap mellan offentliga och privata aktörer kan åstadkomma global förändring.

SCAs vd och koncernchef Magnus Groth kommer i sitt öppningsanförande i New York idag att ta upp vikten av samarbeten mellan företag, myndigheter och intresseorganisationer för att bidra till att FN:s globala mål uppnås. Han kommer också att dela med sig av insikter kring SCAs engagemang i hygienfrågor och hur ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar måste sätta standarden för hur företag agerar. Deltagarna på mötet kommer diskutera hur både offentlig och privat sektor kan inspirera beslutsfattare och opinionsledare och bidra till att adressera hållbara utvecklingsmål inom näringsliv, politik och samhälle.

–  Det är inspirerande att å SCAs vägnar delta i samtal som kan främja nya idéer och en global dialog kring FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Hygien, hälsa och välbefinnande spelar en viktig roll i flera av målen, vilket tydligt kopplar an till SCAs verksamhet. Om offentlig och privat sektor arbetar tillsammans kan vi skapa en mer hållbar värld och förbättra hygien, hälsa och välbefinnande för människor runt om i världen, säger Magnus Groth, vd och koncernchef för SCA.

SCA är engagerat i arbetet med den globala agendan kring FN:s mål för hållbar utveckling som togs fram och antogs 2015. Förra månaden lanserade SCA rapporten ”Hygiene Matters 2016–17” i samarbete med Water Supply and Sanitation Collaborative Council, WSSCC, ett FN-organ som arbetar med sanitet och hygienfrågor för världens mest utsatta människor. Rapporten syftar till att öka medvetenheten och främja dialogen kring sambandet mellan hygien, hälsa och välbefinnande och fokuserar på hygienens inverkan på ekonomi och samhälle.

För ytterligare information, kontakta:
Linda Nyberg, Vice President Media Relations. 08 - 788 51 58
Karl Stoltz, Media Relations Manager,  08 - 788 51 55