SCA och Fotografiska i samarbete med hygien i fokus

  • Pressmeddelande

SCA och Fotografiska i Stockholm har tecknat ett partneravtal som syftar till att lyfta fram hur hygien och hälsa påverkar människors välbefinnande. Samarbetet är i linje med SCAs fokus på hygien, hälsa och välbefinnande samt engagemang i hållbarhetsfrågor och Fotografiskas plattform ”Fotografiska for Life”: bildutställningar och samtal som belyser utmaningar för både samhälle och människor runt om i världen.

Genom partnerskapet med Fotografiska tar SCA, en ledande global aktör inom bland annat hygienprodukter, ännu ett steg för att synliggöra utmaningar och tabun relaterade till hygien och hälsa för människor.

– SCA har under många år belyst hygienens avgörande betydelse för människors hälsa och välbefinnande globalt bland annat med våra rapporter ”Hygiene Matters”. Bilder och fotografier är ett kraftfullt sätt att förmedla detta. Tillsammans med Fotografiska vill vi ge ämnet mer utrymme och bidra till att bryta tystnaden och tabun kring frågor som mens och inkontinens. Partnerskapet är ett exempel på vikten av samarbeten mellan företag och intresseorganisationer samt hur vi tillsammans kan bidra till FNs globala hållbarhetsmål, säger Joséphine Edwall-Björklund, kommunikationsdirektör SCA.

Som en del i partnerskapet kommer ett antal bildutställningar att produceras.

– Problem med sanitet och hygien är en enorm utmaning som inte minst drabbar kvinnor och barn runt om i världen. Att med fotografin som verktyg kunna belysa och berätta om dessa frågor, och att med utgångspunkt i ett starkt bildmaterial skapa ett aktivt forum för pågående samtal om något som är så grundläggande för en hållbar tillvaro och framtid, känns mycket relevant för oss på Fotografiska. Vi vill synliggöra frågan och göra den tillgänglig för vår stora publik, säger Jan Broman, VD för Fotografiska.

SCA har under flera år arbetat med bilder och fotografier som viktiga delar i sin företagskommunikation. I samband med deltagandet med kvinnliga Team SCA i Volvo Ocean Race 2014/2015, som bland annat syftade till att möjliggöra för kvinnor att verka på en arena som normalt sett varit förbehållen män, arrangerades även en global fototävling för att lyfta fram kvinnliga fotografer. Ett samarbete som SCA drev med bildbyrån Getty Images i syfte att stärka kvinnliga fotografer. Bilderna togs under Team SCAs globala resa. I utställningen, Journey of change - Women pushing boundaries, som sedan visades på Getty Images i London deltog dessutom vinnarna av denna globala fototävling. Utställningen fokuserade på att stärka kvinnors roll och på att bryta tabun kring hygienrelaterade frågor som mens och inkontinens.

– En bild säger som bekant mer än tusen ord. Rätt bilder kan också påverka människor emotionellt och förhoppningsvis leda till ett ökat engagemang inom hygien- och hållbarhetsfrågor, fortsätter Joséphine Edwall-Björklund.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sjöström, SCA
Media Relations Manager
08-788 51 36
henrik.sjostrom@sca.com
Gabriella Ekelund, SCA
Vice President Corporate Brand Communications
08-788 51 58
gabriella.ekelund@sca.com (Karl.stoltz@sca.com)
Jan Broman, Fotografiska
VD
08-50 900 500
jan.broman@fotografiska.eu