SCA lånar 500 miljoner euro på obligationsmarknaden

  • Pressmeddelande

SCA har idag under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program lånat 500 MEUR med en löptid på 5 år till en räntekostnad om 0,583 procent per år, motsvarande Euro Mid-swaps +0,55 procentenheter. 

Obligationserbjudandet blev övertecknat. Slutligen placerades obligationerna hos 93 internationella investerare.

Obligationen kommer att listas på Luxemburg-börsen. Syftet med transaktionen är att refinansiera förfallande lån.

Transaktionen genomfördes gemensamt av Deutsche Bank, ING Bank och Nordea.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,   46 8 788 51 55