SCA går med i Ellen MacArthur Foundations CE100-program

  • Pressmeddelande

SCA, ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag, har anslutit sig till Circular Economy 100 (CE 100), ett program inom ramen för Ellen MacArthur Foundation, en stiftelse som har etablerats för att göra det möjligt för organisationer att utveckla nya lösningar inom cirkulär ekonomi. För att uppnå ett samhälle med låga koldioxidutsläpp är det nödvändigt med en övergång till en cirkulär ekonomi med ökad användning av förnybar energi och där resurser och energi används på ett så effektivt sätt som möjligt. Medlemskapet i CE100 kommer att hjälpa SCAs att snabbare nå sin målsättning att uppnå en cirkulär ekonomi, och kommer ytterligare att förstärka SCAs förmåga att bidra till uppfyllandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling, i synnerhet mål 12 Hållbar konsumtion och produktion, och mål 13 Bekämpa klimatförändringen.

– Genom medlemskapet vill SCA bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle, vilket är ett av bolagets fyra koncernmål. Medlemskapet kommer att ge oss nya insikter och idéer som i sin tur leder till nya innovationer och affärslösningar som vi kan tillämpa vår verksamhet. Det gör det möjligt för oss att dela med oss av egna kunskaper och att lära oss mer om cirkulär ekonomi från såväl experter som andra globala företag, säger Magnus Groth, vd och koncernchef i SCA.

En central del av Ellen MacArthur Foundations verksamhet är att arbeta med globala företag som delar deras vision. Stiftelsen arbetar med företag, myndigheter och den akademiska världen för att skapa ett ramverk för ett samhälle som är förnybart i dess utformning.

– Vårt mål är att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Det kräver nya sätt att tänka, nya arbetsmetoder och samarbeten över branschgränserna. Det kommer också att kräva fokus på en effektiv resursanvändning, både med tanke på produkterna och produktionen. Tjänster och produkter måste vara utformade för att passa in i ett cirkulärt samhälle, säger Magnus Groth.

SCA har en lång meritlista vad gäller att minimera miljöpåverkan från bolagets produkter. SCA minskade till exempel miljöpåverkan från sina olika TENA inkontinensprodukter med mellan 13 procent och 23 procent (2008–2015) och med 11 procent för Tork pappershanddukar (2011–2014). Koldioxidutsläppen från bolagets egna produktionsanläggningar och köpt el minskade med över 17 procent under perioden 2005-2015. Dessutom minskade vattenanvändningen i vattenstressade områden, i förhållande till produktionsnivån, med 19 procent mellan 2010 och 2015. 

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sjöström, Media Relations Manager, 08 - 788 51 36