SCA avvecklar produktionsanläggning för mjukpapper i Spanien

  • Pressmeddelande

SCA avvecklar sin produktionsanläggning för mjukpapper i Sant Joan de Mediona, Spanien. Beslutet är i linje med bolagets strategi att optimera den geografiska produktionsstrukturen i syfte att driva kostnads- och kapitaleffektivitet och öka värdeskapandet inom Mjukpapper. Den spanska marknaden är koncernens sjätte största marknad baserat på omsättningen för 2015 och är en högprioriterad marknad för SCA.

Produktionsanläggningen har en årlig kapacitet på 45 000 ton. Produktionen upphör i juli 2016.

Omstruktureringskostnaderna för avveckling av produktionsanläggningen förväntas uppgå till cirka 230 MSEK och kommer att redovisas som en jämförelsestörande post för det andra kvartalet 2016. Av omstruktureringskostnaderna förväntas cirka 140 MSEK vara nedskrivning.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, 46 8 788 51 30
Karl Stoltz, Media Relations Manager,   46 8 788 51 55